Vraag naar kleine complete woningen (tot 50m2) neemt sterk toe!

Hoe kan Den Haag flexibel en snel inspelen op de veranderende en toegenomen vraag naar kleine en betaalbare woningen? Zowel voor leegstaande gebouwen als tijdelijk braakliggende terreinen worden innovatieve oplossingen voor woningen bedacht, zoals Tiny Houses. Ook de bestaande woningvoorraad is enigszins flexibel, blijkt uit het aantal woningsplitsingen. Vernieuwende ideeën voor klein, betaalbaar en tijdelijk…